dr.marina-lukic

Dr Marina Lukić

Marina Branković, studije medicine završila 2019. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripravnički staž obavila je na Kliničkom centru Srbije. Specijalizant je anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije.

U toku i nakon završenih studija usavršava se na brojnim naučnim skupovima, kongresima, seminarima i radionicama.
Radila u KOVID bolnici Kliničkog centra, a potom i na Urgentnom centru Srbije. Član SESIAMa.